ดูกำหนดการ ดูรายละเอียด รายละเอียด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายความเคารพ สักการะพระภูมิชัยมงคล และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนออกเดินทางเพื่อฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ตำบลแสลงพัน ตำบลคำพราน และตำบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

เข้าสู่เว็บไซต์

ปฎิทินกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์


คลิกที่นี่